dnes je 22.6.2024

Objednacia stránka

50% zľava pre pre obce, mestá, školy, VÚC. Zľava 50% platí pri objednaní všetkých modulov www.onlinezakony.sk

Symbol Oblasť Obsiahnuté zdroje Ročné predplatné
Z.z. F.s. Zákony - Zbierka zákonov a medzinárodných zmlúv
- Finančný spravodajca
264,00 EUR
Judikatúra NS Judikatúra ÚS Judikatúra - Najvyšší súd SR
- Ústavný súd SR
Vzory Vzory - Vybrané vzory zmlúv
 • Zmluvy a právne podania podľa Obchodného zákonníka, podľa Občianskeho zákonníka a podľa Zákonníka práce
 • Zmluvy a právne podania obchodných spoločností
 • Vybrané podania v súdnom konaní a podľa osobitných predpisov
Články Komentáre - Komentáre vybraných zákonov:
 • Zákon o verejnom obstarávaní
 • Zákon o dani z pridanej hodnoty
 • Zákonník práce
 • Zákon o dani z príjmov
 • Zákon o ochrane osobných údajov

Uvedené ceny sú za ročné predplatné (365 dní) a zahŕňajú:

 1. Prístup do Vami vybraných oblastí
 2. Dopĺňanie novovydaných predpisov a judikatúry
 3. Dennú aktualizáciu, vrátane okamžitého spracovania noviel do aktuálnych úplných znení
 4. Zasielanie zmien právnych predpisov e-mailom

Ceny sú uvedené bez DPH.