dnes je 19.7.2024

Input:

296/2014 Z.z., Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

296/2014 Z.z.
[zrušené č. 309/2016 Z.z.]
Opatrenie
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 24. októbra 2014
o sumách stravného
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje:
§ 1
Sumy stravného pre časové pásma sa ustanovujú takto:
a) 4,20 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
b) 6,30 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
c) 9,80 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.
§ 2
Zrušujú sa:
1. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 338/2002 Z. z. o sumách stravného,
2. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 467/2003 Z. z. o sumách stravného,
3. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 615/2005 Z. z. o sumách stravného,
4. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 180/2008 Z. z. o sumách stravného,
5. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 621/2008 Z. z. o sumách stravného,
6. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 110/2009 Z. z. o sumách stravného,
7. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 533/2010 Z. z. o sumách stravného,
8. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 248/2012 Z. z. o sumách stravného.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. októbra 2014 okrem § 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. novembra 2014.
 
Ján Richter v. r.