Pokajte prosm ...
 Vaa otzka / nzor
o by ste zmenili na tomto portli?
 spene odoslan
Input:
  hore