dnes je 13.6.2024

Input:

1/1950 Sb., Vládní nařízení o zrušení zemských finančních pokladen

č. 1/1950 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 10. ledna 1950
o zrušení zemských finančních pokladen.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 odst. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
§ 1.
Zemské finanční pokladny v Praze, Brně a Opavě se zrušují. Jejich likvidaci provede ústřední státní pokladna republiky Československé.
§ 2.
Opatření k přípravě zrušení zemských finančních pokladen a přenesení jejich působnosti, učiněná přede dnem počátku účinnosti tohoto nařízení, se považují za učiněná podle tohoto nařízení.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr financí.
 
Zápotocký v. r.
Kabeš v. r.