Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

1/2020 F.s., Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/007375/2020-75 o uverejnení funkčných platov pre jednotlivé platové triedy príslušníkov finančnej správy zvýšené podľa § 5 ods. 1 zákona č. 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020

1/2020 F. s.
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. MF/07375/2020-75
o uverejnení funkčných platov pre jednotlivé platové triedy príslušníkov finančnej správy zvýšené podľa § 5 ods. 1 zákona č. 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020
V súlade s § 161 ods. 4 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov Ministerstvo financií Slovenskej republiky uverejňuje funkčné platy pre jednotlivé platové triedy príslušníkov finančnej správy na rok 2020 zvýšené podľa § 5 ods. 1 zákona č. 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020:
 
Platobná trieda
Mesačný funkčný plat v eurách
1.
759,00
2.
791,00
3.
852,00
4.
913,00
5.
1036,50
6.
1178,50
7.
1340,50
Ladislav Kamenický
minister financií Slovenskej republiky
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore