dnes je 26.5.2024

Input:

10/1951 Sb., Vyhláška o Dodatkové dohodě k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgicko-lucemburskou ze dne 28. prosince 1925, podepsané v Bruselu dne 3. července 1948, platné do 19.12.1968

č. 10/1951 Zb.
[zrušené č. 90/1969 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 12. ledna 1951
o Dodatkové dohodě k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgicko-lucemburskou ze dne 28. prosince 1925, podepsané v Bruselu dne 3. července 1948.
Dodatková dohoda k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgicko-lucemburskou ze dne 28. prosince 1925, podepsaná v Bruselu dne 3. července 1948, a uvedená se souhlasem presidenta republiky vládní vyhláškou č. 228/1948 Sb. v prozatímní platnost podle § 1 zákona č. 158/1923 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, a podle č. VII zákona č. 109/1926 Sb., jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku pro československé celní území a celní sazebník a vydávají ustanovení o úpravě obchodních styků s cizinou, byla dne 2. prosince 1948 schválena Národním shromážděním a dne 24. června 1949 ratifikována presidentem republiky.
Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 18. října 1950.
Dodatková dohoda vstoupila v účinnost vzhledem k ustanovení svého článku IV 14 dní po výměně ratifikačních listin, t. j. dne 1. listopadu 1950.
 
Široký v. r.