dnes je 21.5.2024

Input:

100/1947 Sb., Vládní nařízení o doplnění přílohy B (tárového sazebníku) k vládní nařízení ze dne 13. prosince 1927, č. 168 Sb., jímž se provádí celní zákon

č. 100/1947 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 17. června 1947
o doplnění přílohy B (tárového sazebníku) k vládnímu nařízení ze dne 13. prosince 1927, č. 168 Sb., jímž se provádí celní zákon.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 93, odst. 4 celního zákona ze dne 14. července 1927, č. 114 Sb.:
§ 1.
Ustanovení přílohy B (tárového sazebníku) k § 182 vládního nařízení ze dne 13. prosince 1927, č. 168 Sb., ve znění naposled upraveném vládním nařízením ze dne 30. dubna 1937, č. 70 Sb., se doplňuje takto:
 
Saz. čís.
Zboží
Tárové sazby v procentech hrubé váhy
21
Melasa
I. Pevný cukr
 
 
13 v bednách,
 
 
12 v sudech z dužin z tvrdého
 
 
dřeva,
 
 
10 v jinakých sudech,
 
 
8 v kanystrech, kranjanech,
 
 
7 v jinakých koších,
 
 
2 v balíkových obalech nebo
 
 
v těžkých pytlích,
 
 
1 v lehkých pytlích.
 
 
II. Roztoky cukru
 
 
11 za vrchní ochranný sud.
56
živoucí rostliny atd.:
 
e
ostatní, též sazenice, rouby
 
 
atd.
18 v bednách.
 
 
4 v koších,
 
 
2 v balíkových obalech nebo v pytlích.
148
Barevné hlinky:
 
b2
pálené, mleté atd.,
12 v bednách nebo v sudech,
 
ostatní
8 v koších, v papírových sudech
 
 
nebo v sudech papírem
 
 
vykládaných,
 
 
6 v balíkových obalech nebo v pytlích
394
Kamenné desky atd.:
 
a2
surové z úběle, mramoru
 
 
nebo hadce
16 v bednách,
 
 
10 v sudech.
395
Předměty výslovně nejmenované
 
 
z kamenů atd.:
 
a2
osekané atd., jinak
 
 
profilované atd.
16 v bednách,
 
 
10 v sudech.
396
Předměty výslovně nejmenované
 
 
z úběle atd.:
 
a1
osekané atd., prostě
 
 
profilované atd.
16 v bednách,
 
 
10 v sudech.
397
Předměty výslovně nejmenované
 
 
ze žuly atd.:
 
a1
osekané atd., prostě
 
 
profilované atd.
16 v bednách,
 
 
10 v sudech.
398
Hmoty isolační s křeménky atd.
16 v bednách,
 
 
10 v sudech, v laťoví nebo
 
 
v polobednách,
 
 
4 v balíkových obalech nebo v pytlích.
400
Zboží z cementu nebo sádry
 
 
atd.:
12 v bednách nebo v sudech,
a
nebroušené atd.
6 v koších,
 
 
4 v balíkových obalech nebo v pytlích.
417
Obkládačky a dlaždice atd.:
 
a1
nepolévané, jednobarevné
 
 
silnější 15 mm až 30 mm
23 v bednách nebo v sudech,
 
 
13 v koších, v laťoví, v bednění
 
 
nebo v polobednách.
597
Kysličníky a zásady, výslovně
 
 
jmenované:
 
b
žíravý louh draselný atd.
9 za vrchní ochranný sud.
599
Soli draselné atd..
 
d
soda (uhličitan sodný),
10 v bednách nebo v sudech.
 
surová nebo krystalovaná
6 v koších, v sudech papírových
 
 
nebo papírem vykládaných,
 
 
3 v balíkových obalech nebo
 
 
v pytlích,
 
 
9 za vrchní ochranný sud.
600
Sloučeniny vápníku atd.:
 
e
chlorové vápno
10 v bednách nebo v sudech,
 
 
6 v koších, v sudech papírových
 
 
nebo papírem vykládaných,
 
 
3 v balíkových obalech nebo
 
 
v pytlích,
 
 
9 za vrchní ochranný sud.
602
Sloučeniny mědi atd.:
 
b
bílá skalice
10 v bednách nebo v sudech,
 
 
6 v koších, v sudech papírových
 
 
nebo papírem vykládaných,
 
 
3 v balíkových obalech nebo
 
 
v pytlích,
 
 
9 za vrchní ochranný sud.
603
Sloučeniny síry atd.:
 
a2
sirouhlík
9 za vrchní ochranný sud.
605
Saze (kopt) atd.:
 
b
ostatní
12 v bednách nebo v sudech,
 
 
6 v koších, v sudech papírových
 
 
nebo papírem vykládaných,
 
 
3 v balíkových obalech nebo