dnes je 25.2.2024

Input:

101/1965 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věci o Úmluvě o pobřežních vodách a pásmu přilehlém

č. 101/1965 Zb.
VYHLÁŠKA
ze dne 31.července 1965
o Úmluvě o pobřežních vodách a pásmu přilehlém
Dne 29. dubna 1958 byla v Ženevě sjednána Úmluva o pobřežních vodách a pásmu přilehlém.
Jménem Československé socialistické republiky byla Úmluva podepsána v New Yorku dne 30. října 1958.
S Úmluvou o pobřežních vodách a pásmu přilehlém vyslovila vláda souhlas dne 26. dubna 1961 a Národní shromáždění dne 26. června 1961. President republiky Úmluvu ratifikoval dne 13. července 1961.
Československá ratifikační listina k Úmluvě o pobřežních vodách a pásmu přilehlém byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů - depozitáře Úmluvy - den 31. srpna 1961.
Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 29, odstavce 1 dne 12. srpna 1964. Tímto dnem vstoupila v platnost rovněž pro Československou socialistickou republiku.
Český překlad Úmluvy se vyhlašuje současně.
 
První náměstek ministra:
dr. Gregor v. r.