dnes je 21.4.2024

Input:

104/1947 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 18. prosince 1936, č. 320 Sb., o změně správní působnosti vojenských útvarů

č. 104/1947 Zb.
ZÁKON
ze dne 29. května 1947,
kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 18. prosince 1936, č. 320 Sb., o změně správní působnosti vojenských útvarů.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
(1) Působnost, kterou podle zákona ze dne 18. prosince 1936, č. 320 Sb., o změně správní působnosti vojenských útvarů, vykonávala velitelství sborů, přechází na velitelství oblasti.
(2) Kde právní předpisy jednají o správní působnosti velitelství sborů, jest tím rozuměti správní působnost velitelství oblasti.
§ 2
(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
(2) Na opatření o rozhodnutí, jež byla učiněna před účinností tohoto zákona velitelstvími oblastí, se hledí, jakoby byla učiněna podle ustanovení tohoto zákona. Zákon provede ministr národní obrany.
 
Dr. Beneš v.r.
Gottwald v.r.
arm. gen. Svoboda v.r.