dnes je 8.12.2023

Input:

104/1952 Sb., Vyhláška o Dohodě mezi republikou Československou a Čínskou lidovou republikou o kulturní spolupráci, podepsané v Pekinu dne 6. května 1952, platné do 31.5.1995

č. 104/1952 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 22. října 1952
o Dohodě mezi republikou Československou a Čínskou lidovou republikou o kulturní spolupráci, podepsané v Pekinu dne 6. května 1952.
Dohoda mezi Československou republikou a Čínskou lidovou republikou o kulturní spolupráci, podepsaná v Pekinu dne 6. května 1952, byla dne 31. července 1952 ratifikována presidentem republiky.
Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 18. září 1952.
Podle ustanovení svého článku 5. nabývá tato Dohoda platnosti dnem výměny ratifikačních listin, nabyla tudíž platnosti dne 18. září 1952.
České a ruské znění Dohody se vyhlašuje v Příloze Sbírky zákonů.1)
 
Široký v. r.
 

Poznámky pod čiarou
1Na straně 17.