dnes je 21.7.2024

Input:

109/1953 Sb., Vládní nařízení, kterým se doplňuje vládní nařízení č. 37/1953 Sb., o způsobu a lhůtách předkládání reklamací při dodávkách nekvalitních a nekompletních výrobků a výrobků, které neodpovídají státním standardům, normám a technickým podmínkám, a o majetkových sporech při nevyhovění reklamacím

č. 109/1953 Zb.
[zrušené nepriamo č. 69/1958 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 8. prosince 1953,
kterým se doplňuje vládní nařízení č. 37/1953 Sb.,o způsobu a lhůtách předkládání reklamací při dodávkách nekvalitních a nekompletních výrobků a výrobků, které neodpovídají státním standardům, normám a technickým podmínkám, a o majetkových sporech při nevyhovění reklamacím.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 41 odst. 2 písm. e) zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
Čl. 1.
Vládní nařízení č. 37/1953 Sb., se doplňuje tímto dalším ustanovením, které se vkládá za § 38:
㤠38a.
Ustanovení tohoto nařízení se nevztahují na úsek zahraničního obchodu. Způsob a lhůty předkládání reklamací při dodávkách nekvalitních a nekompletních výrobků pro vývoz a z dovozu se řídí ustanoveními podrobných odběrních podmínek pro vývozní zboží a podrobných odběrních podmínek pro dovážené zboží, vydaných ministrem zahraničního obchodu v dohodě se zúčastněnými ministry.“
Čl. 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 16. května 1953; provede je ministr zahraničního obchodu v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Dr. Dolanský v. r.
Dvořák v. r.