dnes je 21.4.2024

Input:

109/1966 Sb., Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 104/1960 Sb., o zřízení podniků Brněnské veletrhy a výstavy, podniku pro pořádání veletrhů a výstav a ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 105/1960 Sb., o zřízení podniku Rapid, podniku pro propagaci v zahraničním obchodě, ve znění vyhlášky č. 32/1961 Sb.

č. 109/1966 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničního obchodu
ze dne 6. prosince 1966
o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 104/1960 Sb., o zřízení podniku Brněnské veletrhy a výstavy, podniku pro pořádání veletrhů a výstav a ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 105/1960 Sb., o zřízení podniku Rapid, podniku pro propagaci v zahraničním obchodě, ve znění vyhlášky č. 32/1961 Sb.
Ministr zahraničního obchodu stanoví v dohodě s ministrem financí podle § 2 a 20 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství:
Článek I
Vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 104/1960 Sb., o zřízení podniku Brněnské veletrhy a výstavy, podniku pro pořádání veletrhů a výstav, se mění takto:
§ 3 odst., 1 zní:
„(1) Předmětem podnikání podniku je
a) správa a celoroční provoz výstaviště v Brně, včetně výlučného pořádání mezinárodních veletrhů v Brně; dále projekce, výroba a instalace zařízení a poskytování služeb pro výstavy a veletrhy a jiné podobné akce v tuzemsku a zahraničí;
b) výlučné pořádání samostatných československých oficiálních výstav v zahraničí, pokud mají význam pro zahraniční obchod, pořádání oficiálních československých účastí na mezinárodních veletrzích a výstavách i jiných podnicích obdobné povahy v zahraničí, majících význam pro zahraniční obchod, dále koordinování účasti československých podniků a organizací na výstavách a veletrzích v zahraničí, jakož i zřizování vzorkoven v zahraničí pro účely propagace československých výrobků i pro potřeby technické dokumentace;
c) pořádání výstav (a účastí na výstavách) pro československé i zahraniční podniky a organizace v tuzemsku, pokud mají význam pro zahraniční obchod.“
Článek II
Vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 105/1960 Sb., o zřízení podniku Rapid, podniku pro propagaci v zahraničním obchodě, ve znění vyhlášky č. 32/1961 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se mění název podniku tak, že zní: „Rapid, československá reklamní agentura“.
2. Ustanovení § 3 odst. 1 zní:
„(1) Hlavním předmětem podnikáni podniku je
a) výlučné provádění agenturní propagační činnosti všeho druhu související se zahraničním obchodem, včetně vývozu a dovozu služeb a tiskovin určených k propagaci, zřizování potřebných zařízení v zahraničí pro účely propagace československých výrobků a zajišťování vydavatelské činnosti;
b) pořádání výstav (účastí n výstavách) pro československé i zahraniční podniky a organizace v tuzemsku, pokud mají význam pro zahraniční obchod, s výjimkou Mezinárodního veletrhu v Brně;
c) dovoz a vývoz propagačních prostředků jiných než uvedených v písm. a).“
Článek III
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Ministr:
Hamouz v. r.