dnes je 19.7.2024

Input:

11/2024 Z.z., Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaniu Programu spolupráce v oblasti vzdelávania medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva Rumunska na roky 2024 - 2028

11/2024 Z. z.
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje,
že 26. januára 2024 bol v Bukurešti podpísaný Program spolupráce v oblasti vzdelávania medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva Rumunska na roky 2024 - 2028.
Program spolupráce nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 26. januára 2024 v súlade s článkom 10 ods. 1.
Do textu programu spolupráce možno nahliadnuť na Ministerstve školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.