dnes je 26.2.2024

Input:

111/1945 Sb., Vládní nařízení, kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 16 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů řemeslných zaměstnanců v technické službě stavební a udržovací a v automobilním provozu Československé pošty

č. 111/1945 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 18. října 1945,
kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 16 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů řemeslných zaměstnanců v technické službě stavební a udržovací a v automobilním provozu Československé pošty.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 210 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platového zákona):
§ 1.
Ustanovení § 4 vládního nařízení č. 16/1927 Sb. se doplňuje o odstavec 2 tohoto znění:
„Ministr pošt může prominouti podmínku stanovenou v odst. 1, č. 5, písm. a) nebo b) dělníku, který nastoupil práci u Československé pošty před 1. říjnem 1938, byl dne 1. ledna 1945 zaměstnán řemeslnými pracemi kategorie mechaniků nebo montérů a tyto práce do tohoto dne konal nejméně po dobu 6 roků, vykoná-li s úspěchem před zvláštní komisí poštovní správy zkoušku o tom, že získal potřebné odborné znalosti a zručnosti.“
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinností dnem 1. srpna 1945 a platí v zemích České a Moravskoslezské; provede je ministr pošt.
 
Fierlinger v. r.
David v. r.
Gottwald v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Ursíny v. r.
Masaryk v. r.
Nosek v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Stránský v. r.
Kopecký v. r.
Laušman v. r.
Hála v. r.
Dr. Procházka v. r.
Majer v. r.
Dr. Clementis v. r.