dnes je 9.12.2023

Input:

112/1962 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 94/1961 Sb., o označování absolventů vysokých škol

č. 112/1962 Zb.
[zrušené nepriamo č. 19/1966 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva školství a kultury
ze dne 19. listopadu 1962,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 94/1961 Sb., o označování absolventů vysokých škol
Ministerstvo školství a kultury stanoví v dohodě se zúčastněnými úřady a orgány podle § 21 odst. 4 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 46/1956 Sb.:
Čl. I
Ustanovení § 1 vyhlášky č. 94/1961 Sb., o označování absolventů vysokých škol, se mění a doplňuje takto:
1. Ve skupině „Zemědělství a lesnictví“ se mění
 
Směr
Obor
Označení absolventa
Označení absolventky
Veterinářství
Veterinářství
promovaný veterinář
promovaná veterinářka
Směr
Obor
Označení absolventa
Označení absolventky
Veterinární lékařství
Veterinární lékařství
promovaný veterinární lékař
promovaná veterinární lékařka
2. Skupina „Vědy přírodní a společenské, osvěta“ se doplňuje takto:
 
Směr
Obor
Označení absolventa
Označení absolventky
Vědy společenské
Školská správa1)
promovaný školský pracovník
promovaná školská pracovnice
 
Sociální vědy1)
promovaný společenskovědní pracovník
promovaná společenskovědní pracovnice
Čl. II
Ustanovení článku I bod 1 této vyhlášky nabývá účinnosti dnem 1. září 1961, ustanovení článku I bod 2 dnem 1. prosince 1962.
 
První náměstek ministra:
Křístek v. r.
 

Poznámky pod čiarou
1neučitelské studium pouze na Universitě 17. listopadu.