dnes je 9.12.2023

Input:

112/1969 Sb., Vyhláška Federálního výboru pro dopravu, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva dopravy č. 211/1964 Sb., o přepravním řádu sdružené přepravy kusových zásilek

č. 112/1969 Zb.
VYHLÁŠKA
Federálního výboru pro dopravu
ze dne 5. září 1969,
kterou se zrušuje vyhláška ministerstva dopravy č. 211/1964 Sb., o přepravním řádu sdružené přepravy kusových zásilek
Federální výbor pro dopravu v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 4 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách, a podle § 7 vládního nařízení č. 36/1951 Sb., jímž se provádí zákon o úpravě podnikání v silniční dopravě:
§ 1
Vyhláška ministerstva dopravy č. 211/1964 Sb., o přepravním řádu sdružené přepravy kusových zásilek, se zrušuje.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Ministr-předseda:
Dr. Řehák v. r.