dnes je 16.4.2024

Input:

115/1962 Sb., Vyhláška Ústředního úřadu pro věci národních výborů o změně vyhlášky č. 10/1962 Sb., kterou se provádí zákon o hospodaření s byty

č. 115/1962 Zb.
[zrušené nepriamo č. 41/1964 Zb.]
VYHLÁŠKA
Ústředního úřadu pro věci národních výborů
ze dne 28. listopadu 1962
o změně vyhlášky č. 10/1962 Sb., kterou se provádí zákon o hospodaření s byty
Ústřední úřad pro věci národních výborů stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady (orgány) podle § 90 zákona č. 67/1956 Sb., o hospodaření s byty, ve znění zákona č. 147/1961 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 10/1962 Sb., kterou se provádí zákon o hospodaření s byty, se mění takto:
1. Ustanovení § 2 odst. 2 zní:
„(2) Okresní národní výbory stanoví po vyjádření místních národních výborů a po zjištění stanoviska okresní odborové rady, kolik bytů z nové státní výstavby bude sloužit pro ubytování pracovníků těch podniků a závodů, jejichž provoz je podmíněn přesídlením stálých pracovních sil do blízkosti pracovišť; současně stanoví, kolik bytů v jednotlivých obcích (sídlištích) bude sloužit pro ubytování pracovníků nezbytných služeb.“
2. Ustanovení § 2 se doplňuje dalším odstavcem tohoto znění:
„(3) Počet bytů z nové státní výstavby pro nejdůležitější podniky a závody nebo pro jiné účely určují, pokud to považují za nutné, krajské národní výbory po projednání s krajskou odborovou radou nebo přímo vláda.“
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Vedoucí
 
Ústředního úřadu pro věci národních výborů:
Jakeš v. r.