dnes je 2.12.2023

Input:

118/1968 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění vyhláška ministerstva dopravy a spojů č. 42/1962 Sb., ze dne 17. dubna 1962 o úpravě mzdových podmínek pro řidiče silničních motorových vozidel, závozníky a průvodčí autobusů

č. 118/1968 Zb.
VYHLÁŠKA
ministerstva dopravy
ze dne 25. července 1968
kterou se mění vyhláška ministra dopravy a spojů č. 42/1962 Sb., ze dne 17. dubna 1962 o úpravě mzdových podmínek pro řidiče silničních motorových vozidel, závozníky a průvodčí autobusů
Ministerstvo dopravy stanoví v dohodě se zúčastněnými ministerstvy a ústředními orgány a Ústřední radou odborů podle § 12 odst. 2 zákona č. 53/1968 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů a podle § 30 odst. 2 vyhlášky Státní komise pro finance, ceny a mzdy č. 101/1966 Sb., o odměňování práce v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství.
Čl. 1
Vyhláška č. 42/1962 Sb., o úpravě mzdových podmínek pro řidiče silničních motorových vozidel, závozníky a průvodčí autobusů ve znění vyhlášky ministerstva dopravy č. 23/1967 Sb., se mění takto:
§ 2 odst. 1 zní:
§ 2
Mzdové tarify
(1) Pro odměňování práce v časové a úkolové mzdě platí dále uvedené hodinové mzdové tarify. Řidiče, průvodčí a závozníky lze odměňovat podle dále uvedených měsíčních tarifů, jen pokud je to z hlediska mzdové praxe účelné a administrativně jednodušší. Okruh těchto pracovníků a podmínky používání měsíčních tarifů určuje vedoucí organizace. Při určení základní mzdy v rámci rozpětí se přihlíží k tomu zda jde o řidiče opraváře nebo neopraváře.
 
 
 
Mzdové tarify
 
 
hodinové1)
měsíční
 
 
opraváři
neopraváři
v rozpětí
a)
řidiči nákladních automobilů o užitečném zatížení
 
 
 
 
- do 4,4 tun
5,75
5,20
990-1210
 
- do 10,9 tun
6,50
5,75
1120-1360
 
- do 11,- tun
7,35
6,50
1270-1550
b)
řidiči kolových traktorů a tahačů o výkon motoru
 
 
 
 
- do 90 k
5,75
5,20
990-1210
 
- do 179 k
6,50
5,75
1120-1360
 
- do 180 k
7,35
6,50
1270-1550
c)
řidiči autobusů o užitečném zatížení
 
 
 
 
- do 4,4 tun
6,50
7,35
-
5,05
1120-1380
 
- do 4,5 tun
1270-1550
d)
řidiči osobních a dodávkových automobilů
990-1210
e)
průvodčí autobusů a závozníci přidělení k automobilům všech značek
870-1070
Čl. 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Ministr:
v z. Ing. Filinský v. r.
 

Poznámky pod čiarou
1Hodinové tarify jsou uvedeny pro 44 hod. pracovní týden. Při zkracování pracovní doby se použije tarifů, stanovených příslušnými předpisy pro zkracování doby a pro úpravu pracovních a provozních režimů.