dnes je 25.2.2024

Input:

118/1969 Sb., Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění

č. 118/1969 Zb.
USNESENÍ
Federálního shromáždění
ze dne 15. října 1969
o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění
Federální shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje
zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění ze dne 22. srpna 1969 č. 99 Sb., o některých přechodných opatřeních nutných k upevnění a ochraně veřejného pořádku.
 
Dr. Hanes v. r.