Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

119/2021 Z.z., Oznámenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 4. marca 2021 č. 07930/2021/SCLVD/05695-M, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo 4. novembra 2014 č. 05358/2014/C421-SCLVD/67299-M, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o získaní odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky v znení opatrenia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 27. januára 2016 č. 07059/2016/C421-SCLVD/05695-M

119/2021 Z. z.
OZNÁMENIE
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 41 ods. 22 zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov vydalo
opatrenie zo 4. marca 2021 č. 07930/2021/SCLVD/05695-M, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore