dnes je 7.12.2023

Input:

12/1960 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Světové poštovní úmluvě a ujednáních sjednaných v Ottawě dne 3. října 1957, platné do 19.5.1966

č. 12/1960 Zb.
[zrušené č. 93/1969 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 11. ledna 1960
o Světové poštovní úmluvě a ujednání sjednaných v Ottavě dne 3. října 1957.
Na XIV. Světovém kongresu v Ottavě byly dne 3. října 1957 sjednány:
1. Světová poštovní úmluva,
2. Ujednání o poštovních balících,
3. Ujednání o cenných psaních a cenných balících,
4. Ujednání o poštovních poukázkách a poštovních cestovních bonech,
5. Ujednání o zásilkách na dobírku.
Ujednání a úmluva byly dne 22. června 1959 ratifikovány presidentem republiky.
Úmluva a ujednání nabyly podle svých ustanovení mezinárodní účinnosti dne 1. dubna 1959.
Český překlad úmluvy a ujednání byl vydán ministerstvem spojů pod názvem „Akta XIV. Světového poštovního kongresu v Ottavě 1957“. Do tohoto překladu a do francouzského znění úmluvy a ujednání lze nahlédnout u poštovních úřadů.
 
David v. r.