dnes je 17.4.2024

Input:

12/2024 Z.z., Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

12/2024 Z. z.
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 9. februára 2024
o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu
Podľa čl. 89 ods. 2 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 86 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vyhlasujem
voľby do Európskeho parlamentu a
určujem
1. deň ich konania na sobotu 8. júna 2024,
2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 5. marca 2024,
3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 9. apríla 2024 a lehotu na ich prvé zasadanie do 26. apríla 2024.
Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 15 poslancov.
 
Peter Pellegrini v. r.