dnes je 19.7.2024

Input:

120/1949 Zb., Vyhláška o opravě tiskových chyb v úředním slovenském znění zákona ze dne 28. února 1949, č. 69 Sb., o jednotných zemědělských družstvech

120/1949 Zb.
Vyhláška Ministerstva vnútra
zo dňa 21. mája 1949
o oprave tlačových chýb v úradnom slovenskom znení zákona zo dňa 23. februára 1949, č. 69 Sb., o jednotných pôdohospodárskych družstvách.
V úradnom slovenskom znení zákona č. 69/1949 Sb. sa opravujú tieto tlačové chyby:
1. V nadpise sa opravuje slovo „pôdohospodárskych“ na „roľníckych“.
2. V § 1, ods. 1, vo vete prvej a druhej sa opravujú slová „jednotné pôdohospodárske družstvá“ na „jednotné roľnícke družstvá“.
3. V § 1, ods. 2, vo vete prvej a druhej sa opravuje slovo „pôdohospodárske“ na „roľnícke“.
 
Nosek v. r.