dnes je 7.12.2023

Input:

122/1968 Sb., Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění

č. 122/1968 Zb.
USNESENÍ
Národního shromáždění
ze dne 26. srpna 1968
o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
Národní shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje
zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 11. července 1968 č. 104 Sb., o vytvoření okresních národních výborů v nově zřízených okresech Veĺký Krtíš, Vranov, Svidník a Stará Ĺubovňa,
zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 11. července 1968 č. 105 Sb., o některých opatřeních v oboru soudnictví a státních notářství,
zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 18. července 1968 č. 110 Sb., o úpravě náhrad a některých dalších poměrů členů České národní rady.
 
Valo v. r.