dnes je 26.2.2024

Input:

123/1947 Sb., Vyhláška o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a částí osad, povolených v roce 1946

č. 123/1947 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra vnitra
ze dne 1. července 1947
o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a částí osad, povolených v roce 1946.
Podle § 5 zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 266 Sb., o názvech měst, obcí, osad a ulic, jakož i označování obcí místními tabulkami a číslování domů, vyhlašuji, že v roce 1946 byly povoleny tyto změny úředních názvů míst:
I. Z úředních názvů, jež byly před 30. zářím 1938 zavedeny v zemi České a Moravskoslezské pro některé obce, osady a jejich části v jazyku českém a zároveň v jazyku bývalých menšin, byly zrušeny místní názvy stanovené v jazyku menšinovém.
Ostatní úřední názvy obcí, osad a jejich částí byly obnoveny ve znění platném před 30. zářím 1938, vyjímajíc název města Německého Brodu, který byl změněn na Havlíčkův Brod.
V důsledku toho zanikly také místní názvy, zavedené v době nesvobody, a to všechny německé názvy, název Baťov, zavedený pro obec Otrokovice ve správním okrese Zlín, název Bílý Kámen, zavedený pro obec Hládkov ve správním okrese Havlíčkův Brod a název Budějovice, zavedený pro město České Budějovice.
Dále byly stanoveny
II. V zemi České

ve správním okrese Český Brod:
pro obec Manderšejd - Chrást název Chrást;

ve správním okrese Havlíčkův Brod:
pro obec a osadu Šejdrof název Okrouhlička;

ve správním okrese Děčín:
pro osadu Lerchental (místní obec Malá Bukovina) název Skřivánčí,
pro osadu Josefswille (místní obec Františkov - Oldřichov) název Mlatce,
pro obec Habensdorf název Ovesná,
pro obec Hermersdorf název Heřmanov,
pro osadu Franzberg (místní obec Huntířov) název Františkův Vrch,
pro obec Karlsthal název Karlovka,
pro obec Binsdorf název Bynovec,
pro osadu Kalmswiese (místní obec Prostřední Grunt) název Jalůvčí,
pro osadu Marianaberg (místní okres Křešice) název Marjanín,
pro osadu Oberwald (místní obec Libouchec) název Horní Les,
pro osadu Bösegründel (místní obec Podmokly) název Žlíbek,
pro osadu Herbstwiese (místní obec Podmokly) název Jesenice,
pro osadu Eiland (místní obec Sněžník) název Ostrov,
pro obec a osadu Freudenberg název Veselá
a pro osadu Freudenheim 1. díl, patřící k téže obci, název Veselíčko 1. díl,
pro obec Hasel název Líska,
pro obec Jonsbach název Janská,
pro obec a osadu Kaltenbach název Studený a
pro osadu Limpach, patřící k téže obci, název Lipnice,
pro osadu Henne (místní obec Dolní Kamenice) název Huníkov
pro osadu Freudenheim 2. díl (místní obec Markvartice) název Veselíčko 2. díl,
pro osadu Füllerdörfel (místní obec Dolní Prysk) název Vesnička;

ve správním okrese Domažlice:
pro obec a osadu Kleneč pod Čerchovem název Klenčí pod Čerchovem,
pro obec lhotu název Chodská Lhota;

ve správním okrese Dubá:
pro osadu Heuthor (místní obec Doksy) název Brána;

ve správním okrese Frýdlant:
pro osadu Philippsberg (místní obec Albrechtice) název Filipov,
pro obec Bullendorf název Bulovka,
pro obec Bunzendorf název Boleslav,
pro obec a osadu Engelsdorf název Andělka,
pro osadu Hohenwald (místní obec Kristiánov) název Vysoký,
pro obec Mildenavu název Luh,
pro obec a osadu Mildeneichen název Lužec a
pro osadu Karolinthal, patřící k téže obci, název Peklo,
pro obec Dittersbächel název