dnes je 21.7.2024

Input:

123/1950 Zb., Vyhláška o opravě tiskové chyby ve vládním nařízení č. 112/1950 Sb. o bohosloveckých fakultách

123/1950 Zb.
Vyhláška Ministerstva vnútra
zo dňa 15. augusta 1950
o oprave tlačovej chyby vo vládnom nariadení č. 112/1950 Sb. o bohosloveckých fakultách
V § 2 ods. 1 vládneho nariadenia č. 112/1950 Sb. o bohosloveckých fakultách, opravuje sa tlačová chyba v druhej vete, takže táto veta znie potom správne takto: „Tieto fakulty sústredia aj bohoslovecké štúdium, ktoré dosiaľ zabezpečovaly najmä Biblický ústav Jednoty českobratskej v Kutnej Hore a Bohoslovecký seminár československých baptistov v Prahe, ktoré sa zrušujú.“
 
Dr. Palečková v. r.