dnes je 3.12.2023

Input:

125/1962 Sb., Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění

č. 125/1962 Zb.
USNESENÍ
NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ
ze dne 19. prosince 1962
o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
Národní shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 11. července 1962 č. 63 Sb., kterým se mění § 2 odst. 4 zákona o Státní plánovací komisi,
zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 8. srpna 1962 č. 77 Sb., kterým se doplňuje a mění zákon o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic,
zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 8. srpna 1962 č. 80 Sb., o rozšíření působnosti orgánů státní arbitráže na spory na úseku stavební investiční výstavby JZD.
 
Fierlinger v. r.