dnes je 20.7.2024

Input:

126/2024 Z.z., Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 3. júna 2024 č. 1/2024, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu

126/2024 Z. z.
OZNÁMENIE
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 43 písm. a) zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo
opatrenie z 3. júna 2024 č. 1/2024, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu.
Opatrenie ustanovuje zoznam výrobkov obranného priemyslu v súlade so znením Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokiaľ ide o zoznam výrobkov obranného priemyslu v platnom znení.
Opatrenie nadobúda účinnosť 7. júna 2024.
Materiál sa týka podnikateľov, obchodujúcich s výrobkami obranného priemyslu na základe platného povolenia.
Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky www.mhsr.sk a možno doň nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.