dnes je 8.12.2023

Input:

128/1964 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění příloha vyhlášky č. 74/1961 Sb., o pronájmu a používání silničních vozidel pro motorovou dopravu

č. 128/1964 Zb.
[zrušené nepriamo č. 128/1967 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva dopravy
ze dne 29. června 1964,
kterou se mění příloha vyhlášky č. 74/1961 Sb., o pronájmu a používání silničních vozidel pro motorovou dopravu
Ministerstvo dopravy v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány a s Ústřední radou odborů stanoví podle § 10 odst. 2 vládního nařízení č. 60/1959 Sb., o působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen:
§ 1
Příloha vyhlášky č. 74/1961 Sb., o pronájmu a používání silničních vozidel pro motorovou dopravu zní:
Oddíl 1
Sazby náhrad za používání vlastních osobních vozidel při vnějších výkonech

Položka 11 Sazby náhrad za 1 km jízdy při používání vlastních osobních vozidel při vnějších výkonech činí:
 
 
Druh vozidla
obsah válců v ccm
 
 
 
 
přes
do
Kčs
a)
motorové kolo,
 
100
0, 13
 
motocykl, skútr
100
150
0, 20
 
 
150
250
0, 22
 
 
250
350
0, 25
 
 
 
350
0, 30
b)
motocykl s postranním vozíkem, tříkolka
150
 
0, 32
c)
osobní automobil
 
750
0, 45
 
 
750
1100
0, 55
 
 
1100
1500
0, 60
 
 
1500
2000
0, 70
 
 
 
2000
0, 80
Oddíl 2
Sazby náhrad za použití osobního vozidla k výkonům pro cizí potřebu

Položka 21 Sazby náhrad za 1 km jízdy při příležitostném použití osobního vozidla k výkonům pro cizí potřebu činí nejvýše Kčs
 
a)
za motorové vozidlo do 100 ccm
0, 05
b)
za motocykl nebo tříkolku přes 100 ccm
0, 10
c)
za osobní automobil bez zřetele k obsahu válců
0, 20
Položka 22 Sazby náhrad za výkony osobními vozidly provedené výlučně pro potřebu žadatele činí:
 
 
 
 
 
 
vlastníkem vozidla je
 
 
obsah válců v ccm
 
 
 
organizace
soukromá osoba
 
přes
do
za 1 km jízdy
15 min.doby výkonu
za 1 km jízdy
15 min.doby výkonu
Druh vozidla
 
 
 
nejvýše
 
 
 
 
 
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
a) motorové kolo
 
 
100
0, 20
0, 13
 
motocykl
100
150
0, 30
 
0, 20
 
nebo skútr
150
250
0, 35
1, 50
0, 22
0, 80
 
250
350
0, 40
 
0, 25
 
 
350
 
0, 45
 
0, 30
 
b) motocykl s postranním vozíkem, tříkolka
 
150
0, 55
1, 50
0, 32
0, 80
c) osobní automobil
750
0, 65
 
0, 45
 
 
 
750
1100
0, 80
0, 55
 
 
 
1100
1500
0, 85
2, -
0, 60
1, 20
 
1500
2000
1, -
0, 70
 
 
 
2000
1, 15
0, 80
 
 
 

Poznámka: Sazba stanovená v položce 22
a) za 1 km jízdy zahrnuje náklady vyvolané provozem vozidla, včetně pojištění zákonné odpovědnosti a nákladů na garážování vozidla na jeho pravidelném stanovišti, bez nákladů na řidiče, bez všeobecné režie a bez zisku;
b) za 15 minut doby (včetně doby jízdy) platné
1. pro organizace zahrnuje mzdu řidiče, průměrný podíl jeho prémií a odměny za práci přes čas a snížených náhrad cestovních výdajů, příspěvek zaměstnavatele na nemocenské pojištění a podíl všeobecné režie,
2. pro soukromé osoby zahrnuje mzdu řidiče;
c) za 15 minut doby (včetně doby jízdy) se nepočítá, neuhrazuje-li vlastník vozidla mzdu řidiče.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1964.
 
Ministr:
Indra v. r.