dnes je 25.2.2024

Input:

129/1962 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy a spojů o změně vyhlášky č. 160/1952 Ú.l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o úpravě podnikání v silniční dopravě

č. 129/1962 Zb.
VYHLÁŠKA
ministerstva dopravy a spojů
ze dne 21. prosince 1962
o změně vyhlášky č. 160/1952 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o úpravě podnikání v silniční dopravě
Ministerstvo dopravy a spojů stanoví v dohodě se zúčastněnými ministerstvy podle § 10 odst. 2 zákona č. 57/1950 Sb., o úpravě podnikání v silniční dopravě:
Čl. I
Ustanovení § 17 odst. 2 vyhlášky č. 160/1952 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o úpravě podnikání v silniční dopravě, zní:
„(2) K přepravě věcí prováděné cizozemskými podniky do Československa a zpět, jakož i k přepravě průvozem přes jeho území je třeba povolení.“
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1963.
 
Ministr:
v z. Bouda v. r.