dnes je 21.4.2024

Input:

13/1966 Sb., Vyhláška ministerstva vnitra o zrušení vyhlášky č. 174/1958 Ú.l., kterou bylo vyhlášeno usnesení vlády o stanovení začátku a konce pracovní doby v ústředních úřadech a v jiných státních orgánech

č. 13/1966 Zb.
VYHLÁŠKA
ministerstva vnitra
ze dne 28. ledna 1966
o zrušení vyhlášky č. 174/1958 Ú. l., kterou bylo vyhlášeno usnesení vlády o stanovení začátku a konce doby v ústředních úřadech a v jiných státních orgánech
Vláda zrušila dne 12. ledna 1966 vládní usnesení ze dne 19. září 1956 (ve znění vládního usnesení ze dne 19. listopadu 1958) o stanovení začátku a konce pracovní doby v ústředních úřadech a v jiných státních orgánech.
V souvislosti s tím se zrušuje dnem 31. ledna 1966 vyhláška č. 174/1958 Ú. l. a vyhláška č. 65/1959 Ú. v.
 
Ministr:
Kudrna v. r.