dnes je 26.5.2024

Input:

130/1949 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou republikou a Lidovou republikou Rumunskou, podepsané v Bukurešti 21.7.1948

č. 130/1949 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 2. května 1949
o smlouvě mezi Československou republikou a Lidovou republikou Rumunskou, podepsané v Bukurešti dne 21. července 1948.
Mezi republikou Československou a Lidovou republikou Rumunskou byla v Bukurešti dne 21. července 1948 sjednána Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci.
Smlouva byla schválena Národním shromážděním dne 21. prosince 1948 a ratifikována presidentem republiky dne 21. ledna 1949.
Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 31. března 1949.
Smlouva nabyla účinnosti podle svého čl. 6 dne 21. července 1948.
Znění této smlouvy se vyhlašuje v příloze ke Sbírce zákonů.1
1) Na straně 261.
 
Dr. Clementis v.r.
 

Poznámky pod čiarou
1) Na straně 261.