dnes je 21.4.2024

Input:

132/1968 Sb., Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o změně a doplnění vyhlášky č. 86/1967 Sb., kterou se upravuje uvolňování pracovníků a jejich umísťování a hmotné zabezpečení v souvislosti s likvidací neefektivních provozů a s jinými racionalizačními opatřeními

č. 132/1968 Zb.
[zrušené nepriamo č. 74/1970 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 16. září 1968
o změně a doplnění vyhlášky č. 86/1967 Sb., kterou se upravuje uvolňování pracovníků a jejich umísťování a hmotné zabezpečení v souvislosti s likvidací neefektivních provozů a s jinými racionalizačními opatřeními
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a Ústřední radou odborů a se souhlasem vlády podle § 26 odst. 2 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., § 13 zákona č. 70/1958 Sb., o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly, § 143 zákona č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení, § 144 zákona č. 103/1964 Sb., o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, § 63 odst. 2 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, a § 11 a 12 zákona č. 53/1968 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů:
Čl. I
Vyhláška č. 86/1967 Sb., kterou se upravuje uvolňování pracovníků a jejich umísťování a hmotné zabezpečení v souvislosti s likvidací neefektivních provozů a s jinými racionalizačními opatřeními, se mění a doplňuje takto:
1. § 1 zní:
㤠1
Rozsah platnosti
(1) Touto vyhláškou se upravuje uvolňování a přemisťování pracovníků v souvislosti s likvidací neefektivních provozů a s jinými racionalizačními nebo organizačními opatřeními a v důsledku uplatnění zákazu některých prací a pracovišť pro ženy, jejich hmotné zabezpečení při přechodu do nového zaměstnání a před jeho nástupem a jejich nároky v oblasti nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení.
(2) Vyhláška se vztahuje na
a) pracovníky uvolněné na základě výpovědi dané socialistickými organizacemi1z důvodů uvedených v § 46 odst. 1 písm. a) až c) a na pracovnice uvolněné v důsledku uplatnění zákazu některých prací a pracovišť pro ženy (§ 150) výpovědi podle § 46 odst. 1 písm. e) nebo dohodou z uvedených důvodů podle § 43 zákoníku práce č. 65/1965 Sb.,
b) členy výrobních družstev uvolněné na základě výpovědi dané výrobním družstvem nebo dohodou podle družstevních předpisů2z důvodů odpovídajících důvodům rozvázání pracovního poměru podle odstavce a) (dále jen „pracovníci“).
(3) Ustanovení § 1 odst. 5, § 3 odst. 4 až 6 a § 4 až 12 se vztahují též na vojáky z povolání a příslušníky Sboru národní bezpečnosti a Sboru nápravné výchovy propuštěné ze služebního poměru z důvodů uvedeného v § 26 odst. 2 písm. d) zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků.
(4) Tato vyhláška se vztahuje i na členy jednotných zemědělských družstev a na osoby, které v družstvu trvale pracují a nejsou k němu v pracovním poměru ani jeho členy, s odchylkami, které stanoví ministr zemědělství a výživy v dohodě s ministrem práce a sociálních věcí.
(5) Výhody vyplývající z této vyhlášky se neposkytují pracovníkům, s nimiž byl pracovní poměr rozvázán z jiných důvodů (např. pro porušení pracovní kázně).
(6) Výhody vyplývající z této vyhlášky se