dnes je 7.12.2023

Input:

133/1960 Sb., Vyhláška ministerstva financí o změně vyhlášky č. 205/1958 Ú.l., kterou se provádí vládní nařízení o správě národního majetku

č. 133/1960 Zb.
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 27. srpna 1960
o změně vyhlášky č. 205/1958 Ú. l., kterou se provádí vládní nařízení o správě národního majetku
Ministerstvo financí po projednání s národními výbory stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady podle § 25 vládního nařízení č. 81/1958 Sb., o správě národního majetku:
Čl. I
Vyhláška č. 205/1958 Ú. l. se mění a doplňuje takto:
1. Čl. 23 odst. 3 zní:
„K převodu nebo k převzetí správy národního majetku ze správy nebo do správy národních výborů dohodou nebo smlouvou nepotřebují přivolení
a) krajské národní výbory,
b) okresní národní výbory, jde-li o národní majetek v dohodě nepřevyšující 1 000 000 Kčs,
c) místní národní výbory, jde-li o národní majetek v hodnotě nepřevyšující 200 000 Kčs.“
2. Do čl. 23 se vkládá za odstavec 6 nový odstavec 7 tohoto znění:
„Krajské národní výbory mohou všeobecně nebo v určitých případech rozšířit oprávnění městských a obvodních národních výborů, které nevykonávají působnost okresních národních výborů, až do výše oprávnění okresních národních výborů, která jim příslušejí podle předchozích odstavců.“

Označení dosavadního odstavce 7 se mění na odstavec 8.
3. Čl. 25 odst. 4 zní:
„Ke zcizení národního majetku ve právě národních výborů nepotřebují přivolení
a) krajské národní výbory, není-li třeba přivolení podle odstavce 1,
b) okresní národní výbory, jde-li o zcizení majetku
aa) jiné organizaci socialistické sektoru než státního socialistického sektoru za běžnou cenu v hodnotě do 500 000 Kčs, za nižší než běžnou cenu nebo bezplatně v hodnotě do 100 000 Kčs,
bb) v ostatních případech za běžnou cenu v hodnotě do 100 000 Kčs, za nižší než běžnou cenu nebo bezplatně v hodnotě do 20 000 Kčs,
c) místní národní výbory, jde-li o zcizení majetku
aa) jiné organizaci socialistického sektoru než státního socialistického sektoru za běžnou cenu v hodnotě do 50 000 Kčs, za nižší než běžnou cenu nebo bezplatně v hodnotě do 10 000 Kčs,
bb) v ostatních případech za běžnou cenu v hodnotě do 20 000 Kčs, za nižší než běžnou cenu nebo bezplatně v hodnotě do 4000 Kčs.“
4. Do čl. 25 se vkládá za odstavec 7 nový odstavec 8 tohoto znění:
„Krajské národní výbory mohou všeobecně nebo v určitých případech rozšířit oprávnění městských a obvodních národních výborů, které nevykonávají působnost okresních národních výborů, až do výše oprávnění okresních národních výborů, která jim příslušejí podle předchozích odstavců.“

Označení dosavadních odstavců 8 a 9 se mění na odstavce 9 a 10.
5. Čl. 29 zní:
„(1) Ústřední úřady, krajské a okresní národní výbory mohou povolovat splátky nebo příročí bez omezení. Ostatní organizace jsou oprávněny povolit splátky nebo příročí u jednotlivých pohledávek nepřevyšujících 20 000 Kčs až do dvou roků; v ostatních případech potřebují přivolení ústředního úřadu, popřípadě přímo nadřízeného krajského nebo okresního národního výboru.
(2) Ústřední úřady mohou omezit oprávnění svých podřízených organizací povolovat splátky nebo příročí bez přivolení, a to všeobecně nebo pro určité případy. Totéž platí i pro krajské národní výbory,