dnes je 21.4.2024

Input:

134/1961 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o neúčinnosti předpisů o hlavních (vedoucích) účetních a o organizaci účetní služby pro jednotná zemědělská družstva

č. 134/1961 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zemědělství, lesního a vodního hospodářství
ze dne 15. listopadu 1961
o neúčinnosti předpisů o hlavních (vedoucích) účetních a o organizaci účetní služby pro jednotná zemědělská družstva
Ministr zemědělství, lesního a vodního hospodářství stanoví podle § 2 zákona č. 14/1958 Sb., o zrušení předpisů o hlavních (vedoucích) účetních a o organizaci účetní služby:
§ 1
Zákon č. 54/1952 Sb., o hlavních (vedoucích) účetních a o organizaci účetní služby, pozbývá účinnosti pro jednotná zemědělská družstva dnem 1. prosince 1961; týmž dnem pozbývá účinnosti i vyhláška ministerstva zemědělství č. 185/1953 Ú. l., kterou se upravuje organizace účetní služby pro jednotná zemědělská družstva.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1961.
 
Ministr:
Krutina v. r.