dnes je 2.12.2023

Input:

134/1967 Sb., Vyhláška ministra zahraničního obchodu o změně ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 312/1953 Ú.l., o zřízení Strojexportu, podniku zahraničního obchodu, ve znění vyhlášky č. 95/1960 Sb. a vyhl. č. 147/1965 Sb.

č. 134/1967 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničního obchodu
ze dne 11. prosince 1967
o změně ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 312/1953 Ú. l., o zřízení Strojexportu, podniku zahraničního obchodu, ve znění vyhlášky č. 95/1960 Sb. a vyhlášky č. 147/1965 Sb.
Ministr zahraničního obchodu stanoví v dohodě s ministrem financí podle § 2, 18 a 20 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasílatelství:
Článek 1
Vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 312/1953 Ú. l., o zřízení Strojexportu, podniku zahraničního obchodu, ve znění vyhlášky č. 95/1960 Sb. a vyhlášky č. 147/1965 Sb., se mění takto:
§ 2 odst. 1 zní:
Předmět podnikání podniku je zahraniční obchod, zvláště vývoz a dovoz výrobků a zařízení silnoproudé elektrotechniky (včetně kalíren a elektrických indukčních pecí), zařízení na výrobu betonových prefabrikátů a dílců, zařízení pro těžbu a úpravu uhlí, stavebních a silničních strojů, ocelových konstrukcí objektů a mostů, úzkorozchodných lokomotiv, osobních i nákladních vagónů, lodí, bagrů a plovoucích čerpacích stanic,loděnic a přístavních zařízení, transportních, ukládacích a zvedacích zařízení, vzduchotechnických zařízení, jakož i čerpadel a čerpacích zařízení, armatur, výrobků pro úpravu vod a dále zařízení montoven s částečnou výrobou silnoproudých přístrojů, elektromotorů a čerpadel, zařízení na opravu vagónů;
předmětem podnikání podniku je dále geologický průzkum v zahraničí, vývoz a dovoz stavebních prací (stavba silnic, mostů, železničních tratí, tunelů a jiných staveb);
k oprávnění podniku náleží také dodávat části zařízení, náhradní díly, komponenty, projekty, montáže a technickou pomoc, popřípadě stavební části dodávek, vesměs pokud to souvisí se zbožím podniku vyhrazeným.
Článek 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1968.
 
Ministr:
Hamouz v. r.