dnes je 5.3.2024

Input:

136/1947 Sb., Vyhláška o mezinárodní působnosti obchodní dohody mezi republikou Československou a královstvím Afhganistánským, sjednané výměnou nót v Berlíně dne 21 října 1937

č. 136/1947 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 19.července 1947
o mezinárodní působnosti obchodní dohody mezi republikou Československou a královstvím Afganistanským, sjednané výměnou not v Berlíně dne 21.října 1937.
President republiky ratifikoval dne 18.listopadu 1946, po projevu souhlasu ústavodárným Národním shromážděním, obchodní dohodu mezi republikou Československou a královstvím Afganistanským, sjednanou výměnou not v Berlíně dne 21.října 1937 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 21.prosince 1937, č. 45 Sb. z roku 1938.
Dohoda nabyla podle svého článku 5 mezinárodní působnosti dnem 18.listopadu 1946.
 
Masaryk v.r.