dnes je 26.5.2024

Input:

136/1950 Zb., Vyhláška o opravě tiskových chyb ve vládním nařízení č. 105/1950 Sb., kterým se vyhlašuje Statut národních podniků průmyslových

136/1950 Zb.
Vyhláška Ministerstva vnútra
zo dňa 30. septembra 1950
o oprave tlačových chýb vo vládnom nariadení č. 105/1950 Sb., ktorým sa vyhlasuje Štatút národných podnikov priemyslových.
Čl. I.
V prvej vete čl. 74 prílohy vládneho nariadenia č. 105/1950 Sb. (Štatút národných podnikov priemyslových), vytlačenej na str. 205 prílohy Sbierky zákonov, opravuje sa tlačová chyba, takže táto veta znie správne:
„Riaditeľ sľúbi generálnemu (oblastnému) riaditeľovi, že bude svedomite plniť svoje povinnosti v súlade so záujmami štátu.“
Čl. II.
Len v slovenskom znení Štatútu národných podnikov priemyslových opravujú sa tieto tlačové chyby:
1. V poslednej vete čl. 14, takže opravované miesto znie správne takto: „Výnimky zo zákazu scudzenia môžu povoliť nadriadené orgány.“
2. Na začiatku druhej vety čl. 155, takže opravované miesto znie správne takto: „V týchto smluvách musí sa pamätať aj na zabezpečenie dodávok materiálu a energie, ktoré budú potrebné na prekročenie výrobnej úlohy, označené v pláne za žiadúce;“
3. V čl. 296, takže opravované miesto znie správne takto: „Ak sú rozpočtované náklady výnimočne vyššie ako rozpočtované výnosy, uvedie národný podnik rozdiel v návrhu svojho rozpočtu ako nárok voči Fondu znárodneného hospodárstva a ako svoj výnos.“
 
Dr. Palečková v. r.