dnes je 26.5.2024

Input:

137/1947 Sb., Vyhláška, kterou se vyhlašuje zrušení vládní nařízení ze dne 17. května 1945, č. 6 Sb., o některých opatřeních v zásobování obyvatelstva potravinami

č. 137/1947 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra výživy
ze dne 26.července 1947,
kterou se vyhlašuje zrušení vládního nařízení ze dne 17.května 1945, č. 6 Sb., o některých opatřeních v zásobování obyvatelstva potravinami.
Ministr výživy vyhlašuje podle § 1 zákona ze dne 7.května 1947, č. 89 Sb., kterým se zrušuje vládní nařízení ze dne 17.května 1945, č. 6 Sb.:
Vládní nařízení ze dne 17.května 1945, č. 6 Sb., o některých opatřeních v zásobování obyvatelstva potravinami se zrušuje dnem 1.srpna 1947.
 
Majer v.r.