dnes je 7.12.2023

Input:

14/1956 Sb., Zákonné opatření, kterým se doplňuje zákon č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních

č. 14/1956 Zb.
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 12. dubna 1956,
kterým se doplňuje zákon č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních.
Předsednictvo Národního shromáždění republiky Československé usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:
Čl. I.
Ustanovení § 7 odstavec 3 zákona č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních, se doplňuje a zní:
„(3) President republiky, vláda nebo její členové a vedoucí ústředních orgánů státní správy mohou projevovat veřejné uznání. Podrobnosti určí vláda nařízením, které vydá se souhlasem presidenta republiky a v němž může také stanovit, kdy s veřejným uznáním jsou spojena přednostní práva, výhody a zvláštní pocty nebo peněžní a jiné odměny.“
Čl. II.
Zrušuje se ustanovení § 11 zákona č. 71/1952 Sb., o organisaci tělesné výchovy a sportu.
Čl. III.
Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení: provedou je všichni členové vlády.
 
Zápotocký v. r.
Fierlinger v. r.
Široký v. r.
Dolanský v. r.
Kopecký v. r.
Ing. Jankovcová v. r.
Poláček v. r.
Dr. Škoda v. r.
Barák v. r.
Ing. Šimůnek v. r.
Dr. Kyselý v. r.
Plojhar v. r.
Dr. Šlechta v. r.
Bakuľa v. r.
David v. r.
Ďuriš v. r.
Krajčír v. r.
Krosnář v. r.
Krutina v. r.
Machačová v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Štoll v. r.
Tesla v. r.
Uher v. r.
Beran v. r.
Jonáš v. r.
Reitmajer v. r.
Smida v. r.
Dr. Bartuška v. r.
Bukal v. r.
Dvořák v. r.
Dr. Kahuda v. r.
generál plukovník Lomský v. r.
Málek v. r.
Maurer v. r.
Dr. Neuman v. r.
Ouzký v. r.
Pospíšil v. r.
Ing. Púčik v. r.
Dr. Vlasák v. r.
Zatloukal v. r.