dnes je 30.9.2023

Input:

140/1946 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 16 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů řemeslných zaměstnanců v technické službě stavební a udržovací a v automobilním provozu Československé pošty, ve znění vládního nařízení ze dne 18. října 1945, č. 111 Sb.

č. 140/1946 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 17. května 1946,
kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 16 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů řemeslných zaměstnanců v technické službě stavební a udržovací a v automobilním provozu Československé pošty, ve znění vládního nařízení ze dne 18. října 1945, č. 111 Sb.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 210 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platového zákona):
Čl. I.
Vládní nařízení č. 16/1927 Sb., ve znění vládního nařízení č. 111/1945 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V nadpise i v textu nařízení se nahrazují, pokud není v dalším jinak stanoveno, slova „v technické službě stavební a udržovací“ slovy „v telekomunikační službě stavební a udržovací“ a slova „v automobilním provozu“ slovy „v dílenské nebo automobilové službě“; za slova „Československé pošty“ se vkládají slova „nebo Poštovní spořitelny“.
2. § 2 se mění a zní takto:
§ 2.
Řemeslnické kategorie.
V telekomunikační službě stavební a udržovací, v dílenské a v automobilové službě Československé pošty nebo Poštovní spořitelny se používá k řemeslným úkonům těchto kategorií:
kategorie mechaniků (vrchní mechanikové I. a II. třídy, mechanikové),
kategorie montérů (telegrafní dozorci I. a II. třídy, montéři),
kategorie dílenských (dílovedoucí I. a II. třídy, dílenští),
kategorie řidičů automobilů (vrchní řidiči automobilů I. a II. třídy, řidiči automobilů).
3. § 3, odst. 1 se mění a zní takto:
(1) Služební místa řemeslníků se systemisují v rámci stanovené normální potřeby sil ve třech platových stupnicích, a to:
V platové stupnici:
 
I.
II.
III.
vrchní mechanikové I. tř.
vrchní mechanikové II. tř.
mechanikové
telegrafní dozorci I. tř.
telegrafní dozorci II. tř.
montéři
dílovedoucí I. tř.
dílovedoucí II. tř.
dílenští
vrchní řidiči automobilů I. tř.
vrchní řidiči automobilů I. tř.
řidiči automobilů
4. § 4, odst. 1, č. 5, písm. b) se mění a zní takto:
b) pokud jde o služební místo v kategorii montérů, řemeslu kovopracovnickému, tesařskému, pokryvačskému, zednickému nebo jinému řemeslu potřebnému pro službu v kategorii montérů a buď absolvoval v době, kdy se učil řemeslu, s prospěchem průmyslovou školu pokračovací nebo, vyučiv se řemeslu, byl při uspokojivém pracovním výkonu zaměstnán nejméně tři roky v odborném závodě nebo při pracích do jeho oboru spadajících.
5. § 8, odst. 1, věta první se mění a zní takto:
(1) Ustanovovati čekatele nebo propůjčovati služební místa řemeslnická přísluší osobnímu úřadu.
6. § 75 se mění a zní takto:
§ 75.
V telekomunikační službě stavební a udržovací, v dílenské nebo v automobilní službě Československé pošty nebo Poštovní spořitelny se používá k řemeslnickým úkonům mimo řemeslníky podle části prvé tohoto nařízení též pomocných řemeslníků.
7. § 81, odst. 2 se mění a zní takto:
(2) Pomocní řemeslníci