dnes je 25.2.2024

Input:

140/1949 Zb., Vyhláška o oprave tlačových chýb

140/1949 Zb.
Vyhláška Ministerstva vnútra
zo dňa 3. júna 1949
o oprave tlačových chýb v úradnom slovenskom znení zákona zo dňa 22. februára 1949, č. 60 Sb., o hospodárskom plánovaní (plánovací zákon).
V § 1, ods. 2 úradného slovenského znenia zákona č. 60/1949 Sb. sa opravujú slová „veci finančnej, veci cenovej ...“ na „veci finančné, veci cenové ...“.
 
Nosek v. r.