dnes je 21.5.2024

Input:

146/1945 Sb., Vyhláška o vydání prozatímních kolkových známek ve změněných barvách a o vydání těchto kolkových známek v dalších korunových hodnotách

č. 146/1945 Zb.
VYHLÁŠKA MINISTRA FINANCÍ
ze dne 30. listopadu 1945
o vydání prozatímních kolkových známek ve změněných barvách a o vydání těchto kolkových známek v dalších korunových hodnotách.
Podle § 2 nařízení ze dne 28. března 1854, č. 70 ř. z., vyhlašuji:
1. Namísto prozatímních kolkových známek, vydaných vyhláškou ze dne 12. června 1945, č. 11 Sb. z r. 1945, vydávají se nové prozatímní kolkové známky, tvarem, úpravou a kresbou vrchního tisku i podtisku proti dosavadním prozatímním kolkovým známkám nezměněné, avšak v takto pozměněných barvách:
a) vrchní tisk nově vydávaných kolkových známek je proveden u hodnot haléřových v barvě karmínově červené, u hodnot korunových v barvě modré;
b) ornamentální motiv podtisku je proveden u hodnot haléřových v barvě modré, u hodnot korunových v barvě karmínově červené.

Tyto kolkové známky vydávají se ve všech hodnotách, uvedených pod č. 2 vyhlášky č. 11/1945 Sb.
2. Nových prozatímních kolkových známek lze používati k zapravení poplatků, daní obchodových a dávek za úřední úkony ve věcech správních s okamžitou platností, pouze však na území země České a Moravskoslezské.
3. Dosavadních kolkových známek, vydaných vyhláškou č. 11/1945 Sb., lze používati k zapravení dávek, vyjmenovaných pod č. 2 této vyhlášky pouze do 5. prosince 1945. Uplynutím tohoto dne budou vzaty z oběhu.
Použití těchto kolkových známek k zapravení poplatků, daní obchodových a dávek za úřední úkony ve věcech správních po 5. prosinci 1945 bude pokládáno za nesplnění zákonné kolkové povinnosti a bude míti v zápětí škodlivé následky, stanovené v příslušných zákonných předpisech.
U soudních a mimosoudních podání je pro otázku, kdy bylo kolkové známky použito, rozhodný den, kdy došlo podání soudu nebo úřadu nebo kdy bylo odevzdáno poště na stvrzenku (doporučeně).
4. V nejbližší době budou vydány v úpravě a barvách podle ustanovení č. 1 této vyhlášky, s vyznačením nové zkratky měnové jednotky „Kčs“, prozatímní kolkové známky dalších korunových hodnot po 2,- Kčs, 20,- Kčs a 100,- Kčs. Budou platné rovněž jen pro zemi Českou a Moravskoslezskou.
 
Dr. Šrobár v. r.