dnes je 17.4.2024

Input:

146/1946 Sb., Vládní nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 15 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů zaměstnanců československých státních drah, ve znění nařízení je doplňujících a pozměňujících

č. 146/1946 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 28. května 1946,
jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 15 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů zaměstnanců československých státních drah, ve znění nařízení je doplňujících a pozměňujících.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 210 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platového zákona):
DÍL I.
Úředníci.
Čl. 1.
1. Úřednické kategorie uvedené v § 2, odst. 1 vládního nařízení č. 15/1927 Sb. ve znění nařízení je doplňujících a pozměňujících (dále jen vládní nařízení) se doplňují níže uvedenými kategoriemi a předpisuje se pro ustanovení v nich toto předběžné vzdělání:
 
 
Úřednické kategorie
Předběžné vzdělání předepsané pro ustanovení
6.
vyšší pomocné technické služby
absolvování střední školy technického směru
7.
pomocné technické služby
absolvování čtyř nižších tříd střední školy nebo jednoročního učebního běhu spojeného s občanskou školou a v obou případech ještě úspěšný výkon zvláštní odborné zkoušky nebo absolvování občanské školy a alespoň dvouleté odborné školy
8.
pomocné provozní a administrativní služby
absolvování čtyř nižších tříd střední školy nebo jednoročního učebního běhu spojeného s občanskou školou nebo absolvování občanské školy a alespoň dvouleté odborné školy
9.
nižší pomocné služby
jiné vyšší předběžné vzdělání, než podává obecná škola
10.
nižší pomocné provozní a administrativní služby
jiné vyšší předběžné vzdělání, než podává obecná škola
2. § 2, odst. 2 vládního nařízení se doplňuje takto:
d) do služební třídy III. místa úřednických kategorií, ve kterých jest pro ustanovení zásadně předepsáno jako předběžné vzdělání absolvování čtyř nižších tříd střední školy nebo jednoročního učebního běhu spojeného s občanskou školou (v úřednické kategorii pomocné technické služby v obou případech ještě úspěšný výkon zvláštní odborné zkoušky) nebo absolvování občanské školy a alespoň dvouleté odborné školy,
e) do služební třídy IV. místa úřednických kategorií, ve kterých jest pro ustanovení zásadně předepsáno jako předběžné vzdělání jiné vyšší předběžné vzdělání, než podává obecná škola.
3. § 2, odst. 3 vládního nařízení se mění a doplňuje takto:
(3) Podle toho patří kategorie úředníků právních, technických a zdravotních do služební třídy Ib, kategorie úředníků měřických do služební třídy Ic, kategorie úředníků vyšší pomocné technické služby a úředníků provozních a administrativních do služební třídy II, kategorie úředníků pomocné technické služby a kategorie úředníků pomocné provozní a administrativní služby do služební třídy III a kategorie úředníků nižší pomocné technické služby a kategorie úředníků nižší pomocné provozní a administrativní služby do služební třídy IV.
Čl. 2.
Za § 2 vládního nařízení se vkládá § 2a tohoto znění:
§ 2a.
(1) Do kategorie úředníků pomocné technické služby patří zaměstnanci konající tyto služby dosavadních