dnes je 21.4.2024

Input:

147/1946 Sb., Vyhláška o úplném znění vládního nařízení ze dne 5. března 1927, č. 15 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů zaměstnanců československých státních drah

č. 147/1946 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra dopravy
ze dne 5. června 1946
o úplném znění vládního nařízení ze dne 5. března 1927, č. 15 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů zaměstnanců československých státních drah.
Podle čl. 22 vládního nařízení ze dne 28. května 1946, č. 146 Sb., jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 15 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů zaměstnanců československých státních drah, upravuji a v příloze této vyhlášky uveřejňuji úplné znění vládního nařízení č. 15/1927 Sb., jak vyplývá z pozdějších předpisů je měnících a doplňujících.
 
gen. Hasal v.r.
 
Příloha k vyhlášce č. 147/1946 Sb.
Text přílohy (ÚZ vládního nařízení č. 15/1927 Sb.) byl uveřejněn v částce 61/1946 Sb.