dnes je 21.7.2024

Input:

148/1946 Sb., Vládní nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 105 Sb., o úředních titulech úředníků československých státních drah

č. 148/1946 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 28. května 1946,
jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 105 Sb., o úředních titulech úředníků československých státních drah.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 210, odst. 1 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platového zákona) ve smyslu § 20 vládního nařízení ze dne 5. března 1927, č. 15 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů zaměstnanců československých státních drah:
Čl. 1.
§ 2, odst. 1 a 2 vládního nařízení č. 105/1927 Sb. se doplňuje a mění takto:
(1) Titulové jméno úředníků se stanoví podle služebních tříd a platových stupnic takto:
 
v platové stupnici
Ve služební třídě
I.
II.
III.
IV.
2.
ředitelský rada
 
 
 
3.
vrchní rada
ústřed. inspektor
 
 
4.
rada
vrchní inspektor
vrchní revident
vrchní správce
5.
vrchní komisař
inspektor
revident
správce
6.
komisař
vrchní adjunkt
vrchní asistent
vrchní oficiál
7.
 
adjunkt
asistent
oficiál
(2) Titulovým jménem úřednického čekatele jest v I. služební třídě název „koncipista“, ve II. služební třídě „elév“, ve III. služební třídě „aspirant“, ve IV. služební třídě „praktikant“.
Čl. 2.
§ 3 vládního nařízení č. 105/1927 Sb. se doplňuje a zní takto:
Titulové přídomky úředníků a úřednických čekatelů se stanoví se zřetelem k úřednickým kategoriím takto:
 
v úřednické kategorii úředníků
titulový přídomek
právních
státních drah
technických
technický
zdravotních
zdravotní
měřických
měřický
provozních a administrativních
státních drah
vyšší pomocné technické služby
státních drah
pomocné technické služby
státních drah
pomocné provozní a administrativní služby
státních drah
nižší pomocné technické služby
státních drah
nižší pomocné provozní a administrativní služby
státních drah
Čl. 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení a platí v zemích České a Moravskoslezské; provede je ministr dopravy.
 
Fierlinger v.r.
Dr. Stránský v.r.
Široký v.r.
Ursíny v.r.
Masaryk v.r.
Nosek v.r.
Dr. Šrobár v.r.
Dr. Nejedlý v.r.
Dr. Drtina v.r.
Kopecký v.r.
Laušman v.r.
Ďuriš v.r.
Dr. Pietor v.r.
gen. Hasal v.r.
Hála v.r.
Dr. Šoltész v.r.
Dr. Procházka v.r.
Majer v.r.
Dr. Clementis v.r.
gen. Dr. Ferjenčík v.r.
Lichner v.r.
 
Přílohy 1 až 3 k vyhlášce č. 148/1946 Sb.
Text příloh vyhlášky č. 148/1946 Sb. byl uveřejněn v částce 61/1946 Sb.