dnes je 26.5.2022

Input:

148/2022 Z.z., Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku z 30. mája 2008

148/2022 Z. z.
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. apríla 2019 bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku z 30. mája 2008 (oznámenie č. 441/2008 Z. z.).
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas so zmluvou uznesením č. 810 z 18. júna 2021 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Prezidentka Slovenskej republiky ratifikovala zmluvu 25. januára 2022.
Zmluva nadobudne platnosť 29. apríla 2022 v súlade s článkom 2 ods. 1.