dnes je 22.2.2024

Input:

149/1968 Sb., Vyhláška Úřadu pro patenty a vynálezy, kterou se mění vyhláška o zastupování cizinců v řízení před Úřadem pro patenty a vynálezy, platné do 31.12.1972

č. 149/1968 Zb.
[zrušené č. 84/1972 Zb.]
VYHLÁŠKA
Úřadu pro patenty a vynálezy
ze dne 14. listopadu 1968,
kterou se mění vyhláška o zastupování cizinců v řízení před Úřadem pro patenty a vynálezy
Úřad pro patenty a vynálezy v dohodě s ministerstvem spravedlnosti, ministerstvem zahraničního obchodu a ministerstvem financí stanoví podle § 21 zákona č. 34/1957 Sb., o vynálezech, objevech a zlepšovacích návrzích a podle § 34 zákona č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech:
Čl. I
Vyhláška předsedy Státního úřadu pro vynálezy a normalizaci ze dne 30. 8. 1957 č. 168/1957 Ú. l., o zastupování cizinců v řízení před Státním úřadem pro vynálezy a normalizaci se mění a doplňuje takto:
§ 1 zní:
Osoby, které nemají na území ČSSR bydliště nebo sídlo musí být v řízení podle zákona č. 34/1957 Sb. a zákona č. 8/1952 Sb., jakož i podle předpisů vydaných podle těchto zákonů zastoupeny buď
a) advokátem z advokátní poradny č. 1 nebo č. 10 v Praze, nebo
b) advokátem z jiné advokátní poradny nebo oprávněnou organizací; seznam těchto advokátních poraden a oprávněných organizací vyhlásí v dohodě s příslušnými ústředními orgány předseda Úřadu pro patenty a vynálezy ve Věstníku Úřadu pro patenty a vynálezy.
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1969.
 
Předseda:
Prof. ing. Křístek v. r.