dnes je 29.3.2023

Input:

15/2023 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby

15/2023 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 11. januára 2023
o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby
Vláda Slovenskej republiky podľa § 131 ods. 3 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády ustanovuje od 1. januára 2023 stupnicu platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby, ktorá je uvedená v prílohe č. 1.
§ 2
Toto nariadenie vlády ustanovuje od 1. septembra 2023 stupnicu platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby, ktorá je uvedená v prílohe č. 2.
§ 3
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 229/2022 Z. z. o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby.
§ 4
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem § 2 a prílohy č. 2, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2023.
 
Eduard Heger v. r.
 
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 15/2023 Z. z.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 15/2023 Z. z.