dnes je 26.2.2024

Input:

152/1947 Sb., Vyhláška o obchodní a platební dohodě mezi republikou Československou a republikou Tureckou z 5. prosince 1946, platné do 31.8.1998

č. 152/1947 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 20.srpna 1947
o obchodní a platební dohodě mezi republikou Československou a republikou Tureckou z 5.prosince 1946.
Obchodní a platební dohoda mezi republikou Československou a republikou Tureckou, podepsaná v Ankaře dne 5.prosince 1946 a uvedená se souhlasem presidenta republiky v prozatímní platnost podle § 1 zákona ze dne 4.července 1923, č. 158 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, vládní vyhláškou ze dne 31.ledna 1947, 4. 54 Sb., byla dne 12.června 1947 schválena ústavodárným Národním shromážděním a dne 8.srpna 1947 byla ratifikována presidentem republiky.
 
Masaryk v.r.